Saturday, September 11, 2010

Teej & Ganesh Chaturthi

.
Gajananam Bhutaganadisevitam Kapitthajambuphalacharubhakshhanam!
Umasutam Shokavinashakarakam Namami Vighneshwarapadapankajam!!

Teej evam Vainayaki Shri Ganesh Chaturthi Vrat ki hardik shubhkamnayein!!
.

No comments:

Post a Comment